Νίκου Εγγονόπουλου,

«Το γλωσσάριο των ανθέων»

  την ποίησιν ή την δόξα;
    την ποίηση
  το βαλάντιο ή την ζωή;
    τη ζωή
  Χριστόν ή Βαραββάν;
    Χριστόν
  την Γαλάτειαν ή μιαν καλύβην;
    την Γαλάτεια
  την Τέχνη ή τον θάνατο;
    την Τέχνη
  τον πόλεμο ή την ειρήνη;
    την ειρήνη
   
  την Ηρώ ή τον Λέανδρο;
    την Ηρώ
  την σάρκα ή τα οστά;
    την σάρκα
  τη γυναίκα ή τον άνδρα;
    τη γυναίκα
  το σχέδιον ή το χρώμα;
    το χρώμα
  την αγάπη ή την αδιαφορία;
    την αγάπη
  το μίσος ή την αδιαφορία;
    το μίσος
  τον πόλεμο ή την ειρήνη;
    τον πόλεμο
   
  νυν ή αεί;
    αεί
  αυτόν ή άλλον;
    αυτόν
  εσένα ή άλλον;
    εσένα
  το άλφα ή το ω μέγα;
    το άλφα
  την εκκίνηση ή την άφιξη;
    την εκκίνηση
  την χαράν ή την λύπην;
    την χαρά
  την λύπην ή την ανίαν;
    την λύπη
  τον άνθρωπο ή τον πόθο;
    τον πόθο
  τον πόλεμο ή την ειρήνη;
    την ειρήνη
   
  ν΄ αγαπιέσαι ή ν΄ αγαπάς;
    ν΄ αγαπώ
   
   

Από τη συλλογή Έλευσις (1948)

[πηγή: Νίκος Εγγονόπουλος, Ποιήματα Β΄, Ίκαρος, Αθήνα 1985, σ. 140-141]